معماري چه می باشد

پیش از آموزش های سازمانی در زمینه ی معماری باید این را بدانید که “معماري ” لغت ناشناخته اي نيست، حداقل براي مهندسان و آشنايان به رشته هاي مهندسي، لغت معماري يادآور يك مدل و ديد همه جانبه و كلان بر ساختار و رفتار موجوديتي است كه شامل خواصي مانند پيچيدگي و پويائي بوده و تهيه و نگهداشت آن استلزام داشتن دقت ويژه اي به جامعيت، يكپارچگي، انعطاف پذيري و تعامل پذيري است.

به بیان مقاله ی آموزش های سازمانی لغت معماري بيشتر در رشته هاي مربوط با علوم ساختماني شنيده مي‌ شود، آنجا كه “معمار ” با دیدی جامع به همه عوامل اثرگذار بر بنا و با بهره‌مندي از مناسب ترین تجارب گذشته، مدلی از چگونگي ساخت عمارت با به کار بردن از قطعات سازنده نخست ترسيم مي‌كند.با ما در ادامه ی مقاله ی آموزش های سازمانی همراه باشید.

علاوه بر اين معمار در همه ‌طول مراحل طراحي و ساخت همچنین حضور داشته و همه جوانب را زیر كنترل خود دارد.در زمینه كاري فناوري اطلاعات و ارتباطات همچنین اول اين معنا در محدوده سخت افزار اهميت پيدا كرد، وقتی که موضوع استفاده دوباره از قطعات از پيش ساخته شده مورد دقت واقع شد.

و اين پرسش كه با چه تركيب و تلفيقي از عناصر وجود داشته مي‌ توان سيستم بروز را طراحي نمود، موضوع معماري همچنین به عنوان يكي از عناوین مهم در زمینه سخت افزار بیان گرديد. اين مبحث به تدريج در دیگر زمینه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات همچنین وارد شد.با مادر ادامه ی محتوای آموزش های سازمانی همراه باشید.

و هر جايي كه احتیاج بود كه ساختار و رفتار بصورت توأم مد نظر قرار گيرند، معماري مورد دقت قرار گرفت. براي تعريف بهتر و استاندارد “معماري” مي توان به استاندارد IEEE 1471 اشاره نمود: “ساختار بنيادي يك سيستم محاط شده بواسطه مولفه هايش و ارتباط میان آن ها با هم و فضا كه بواسطه قوانين و رهنمود هایی براي طراحي و تكامل پشتيباني مي شود.”

به گفته ی مقاله ی آموزش های سازمانی بصورت خلاصه مي‌ توان بیان کرد تجربه دیگر رشته هاي علوم و مهندسي ثابت كرده است كه عللی نظير ابعاد، پيچيدگي، توانایی گسترش و نيازمندي هاي بخصوص، مهمترين معیار های تصميم گيري در ارتباط با لزوم هر مدل معمارّي به شمار مي‌ آيند.

به عبارت ديگر هر جا كه احتیاج به طراحي موجوديت يا سيستمي‌باشد كه ابعاد يا پيچيدگي آن از یک اندازه معيني فراتر رفته، يا احتیاج های خاصي را تحميل نمايد، نگرش بخصوص و همه جانبه اي را احتیاج خواهد داشت كه در اصطلاح به آن « معماري » بیان مي‌ شود.معماري تركيبي است از علم، هنر و تجربه كه در رشته هائي مانند ساختمان شامل قدمتي چند هزارساله است.

معماري سازماني چیست

یك سازمان عبارتست از گروه هایی كه شامل محدوده كاري مختلف و توزيع شده باشند و تحقق ماموريت از قبل تعريف شده اي را دنبال نمايند. در اين مدل از سازمان ها دارای منابع مختلفی نظير نيروي انساني، تشكيلات مربوط و فناوري است كه باید اين امور را هماهنگ كرده و اطلاعات اشتراکی سبب تحقق ماموريت هاي مشترك را انتشار نمايد.

زكمن، “معماري سازمانی ” را بطور زير تعريف نموده است ، گروهی از ارائه هاي توصيفي (نوع ها) در ارتباط با توضیح يك سازمان چندان كه بتواند تطبیق بر نيازمندي هاي مديريت (كيفيت)، درست شده باشد و در دورة حيات پرفایدش قابل نگهداشت باشد.همراه ما در مقاله ی آموزش های سازمانی باشید.

الزام معماري سازماني را مي‌ توان در ظهور سازمان هاي عظیم، احتیاج به طراحي و پیشرفت سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده، آشکار سيستم هاي اطلاعاتي با مفهوم های بخصرص و اهميت انعطاف پذيري سازمان ها در برابر فشار هاي بيروني مانند تغيير كسب و كار، تغيير مأموريت ها و ساختار هاي سازماني و تغييرات زود فناوري تحلیل كرد.

به گفته ی مقاله ی آموزش های سازمانیتعريف معماري سازماني در طول سال هاي قبل سبب تغيير و تكامل شده است. قانون دولت الكترونيك امريكا در سال 2002 مفهوم معماري سازماني را اینطور تشريح مي كند :

– يك پايگاه از اطلاعات راهبردي كه ماموريت را معین مي كند.

– آگاهی هایی كه براي انجام ماموريت لازم است.

– فناوری هایی كه براي انجام ماموريت مورد نیاز است.

– پردازش های انتقالي كه براي آماده سازي فناوری هاي بروز در پاسخگویی به تغيير احتیاج ها لازم است و دارای سه بخش كليدي مي شود:

– معماري موجود

– معماري مطلوب

– يك برنامه انتقالي

راهنماي كاربردي معماري سازماني فدرال همچنین از همين تعريف به کار برده، مضاف بر آن که معماري را اینطور تشريح كرده است: “ساختار مولفه ها، ارتباط میان آن ها و قوانين و راهنمائي هایی كه حاكم بر روند دیزاین و تكامل آن ها مي باشد”.اکنون برداشت حداقلي بر روي همه معماري سازماني وجود دارد.

به اين مدل كه معماري سازماني دارای مدل هاي كسب و كار، پردازش ها ، داده ها، سيستم هاي پشتيباني كننده تخصصی و همینطور زيرساختار هاي فناوری براي هر دوي معماري وجود داشته و مطلوب تعريف مي شود، همینطور در معماري سازماني احتیاج به استانداردها، ملاحظات امنيتي و يك مدل انتقال مي باشد.

انواع معماري سازمانی

براي معماري سازماني تنها يك تعريف معین وجود ندارد، يكي از علل اين امر برداشت هاي متفاوتی است كه از اين معنا شده است. سه گروه اساسی با مقوله معماري سازماني سروكار دارند و در نتیجه بايد سه دسته تعريف مختلف براي معماري سازماني ارائه داد، هر تعريف دارای اهداف، علل و ديدگاه ها و ذينفعان بخصوص خود است.

معماري سازماني با محوريت فناوري اطلاعات مثل آموزش های سازمانی : در اين مورد مقصود از معماري سازماني همجهت نمودن فناوري اطلاعات با كسب و كار سبب بهبود كارائي و بازدهي است. تاكيد اين رهيافت بر لايه هاي پائين بوده و یکسان سازی سيستم هاي اطلاعاتي و اثرگذار بودن زيرساخت هاي فناوري مورد مقصود است.

بدين صورت با سازماندهي مرتب فناوري اطلاعات، كارائي بهبود يافته و قیمت هاي سازمان كاهش مي پذیرد. معماري تخصصی در حد مدلسازي پردازش ها و احتیاج های اطلاعاتي انجام مي شود تا سيستم هاي اطلاعاتي با دقت به اين احتیاج ها طراحي يا تكميل شوند.با ما در محتوای این مقاله ی آموزش های سازمانی همراهی کنید.

با ما در سئو تهران همراه باشید.

شماره تماس و ارتباط در تلگرام و واتساپ

09367511706

“شما می توانید ما را در شبکه های اجتماعی Facebook ،Telegram و instagram دنبال کنید“

پشتیبانی سایت

اداره پیج اینستاگرام

ادمین اینستاگرام