از چه بخشی آغاز باید کرد

مناسب ترین شیوه از نظر مقاله آموزش پشتیبانی سایت کاربردی این است که، پیش از امضا کردن قرارداد پشتیبانی وب سایت ، شرکتی که  این سرویس رو ارائه قرار بکند، فهرست کاملی از خدمات پشتیبانی که می تواند پوشش بدهد را در اختیار مشتریان بذارد. بطور نمونه اطلاع بدهد که آیا خدمات امنیت سایت یا پشتیبانی سرعت هم دارای سرویس هاش می شود یا خیر.

با این حرکت، مشتری دید کلی از این حیطه و توانایی های حرفه ای  شرکت به دست میارد و خوب تر می تواند راجع به احتیاج های پشتیبانی سایت خودش تصمیم گیری کند. در این صورت، سبب می شود که اگر به هر علتی طرفین سبب مشکلات شدن، به دید قانونی بتوانند برطرفش کنند.به علت اینکه از همان شروع هر دو طرف به طور شفاف متوجه شدن پای چه قراردادی را امضا کردن.

مشتری می داند درباره چه خدماتی در حیطه پشتیبانی سایت دارد هزینه پرداخت می کند و  شرکت هم می داند وظیفه چه سرویس هایی تو حیطه پشتیبانی و مدیریت وبسایت را ارائه کند. در این مقاله آموزش پشتیبانی سایت کاربردی بطور کامل راجع به حیاتی بودن خدمات پشتیبانی و نگهداری برای تمام وبسایت ها صحبت کنیم. پس از آن هم شرح می دهیم که قرارداد پشتیبانی سایت دارا چه موضوعاتی می شود و چه مدلی باید آماده بشود.

حیاتی بودن قرارداد آموزش پشتیبانی سایت کاربردی : این که یک شرکت یا فردی سبب ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سایت از مشتری وجه ای دریافت کند، اساسا منصفانه است. در حقیقت آن شرکت از وب سایت مشتری مراقبت می کند و مشتری هم وجه ای را پرداخت می کند. مانند زمانی که یه پرستار برای بچه کوچکتان استخدام می کنید.

و پرستار از بچه شما مواظبت می کند، غذا بهش می دهد، پوشکش را عوض می کند، ویتامین هایش را می دهد و اگر بطور یکه دفعه ای ببیند بچه عطسه می کند یا تب دارد، دارویی که لازم داره به آن می دهد.به نظر می رسد این توافق خیلی روش و آشکار و بدون ابهامی است. یکی مواظبت وب سایته و چشمم به آن است، یکی نفر دیگر هزینه اش را می دهد. به همین علت طرفین خیلی اصرار نداشته باشند که قرارداد پشتیبانی بنویسند.

اما معمولا تماما خوب پیش نمی رود. یک.دفعه ای شرکت پشتیبانی وبسایت نا راضی است. این که به چه دلیل یکی از طرفین راضی نیست، مشخصا به هزار و یک علت می تواند باشد. ولی همه چیز به مورد زیر پایان می یابد با ما در ادامه مقاله ی آموزش پشتیبانی سایت کاربردی همراه باشید.

توضیح درباره پشتیبانی وب سایت و نگهداری آن

متخصصان  این حیطه یا بهتر توضیح بدهم کسانی که دارای این حرفه هستند، خودشان  درباره «پشتیبانی سایت» و «نگهداری وبسایت» توافق ندارند. به طور نمونه یک دسته می گویند پشتیبانی سرعت وبسایت هم همینطور شامل این خدمات نگهداری سایت است. از جهتی دیگر، یک دسته دیگر می گویند.

پشتیبانی سرعت سایت نامش روی آن است و سرعت وبسایت است و این که سرعت یه وبسایت  پایین میاد به ما مربوط نیست. ما باید مراقب باشیم وب سایت از دسترس خارج نشود و از کار نیفتد.زمانی که مشتری ها می گویند ما می خوایم قرارداد پشتیبانی وبسایت بنویسیم، آیا همه آن ها از یک مجموعه از خدمات نگهداری سایت صحبت می کنن؟

زمانی که متخصصان پشتیبانی سایت هر کدام یک چیزی می گویند، از نظر مقاله آموزش پشتیبانی سایت کاربردی فردی که نمی تواند از مشتری ها انتظار داشته باشد به یک تعریف یکسان از پشتیبانی وب سایت رسیده باشند.

پشتیبانی سایت ارزان قیمت

پشتیبانی سایت برتر ما