کار های پشتیبان سایت چیست

پیش از این ما در مقاله پشتیبانی سایت درجه یک دو مطلب ” پشتیبانی سایت چیست ؟ “ و ” به چه دلیل به پشتیبانی سایت احتیاج داریم ؟ “ راجب به پشتیبانی سایت کار های یک مدیر سایت در پیش این موضوع توضیحاتی را ارئه کرده ایم . در صورت مایل بودن برای مطالعه ی آن ها می توانید  بر روی آن ها کلیک کنید . در این قسمت می خواهیم درباره  وظایف پشتیبان سایت حرف بزنیم .

و بیان کنیم که چه کار هایی برای نگهداشتن و پشتیبانی سایت انجام می دهند .پیش از این که بخواهیم در مقاله پشتیبانی سایت درجه یک راجب به کار های پشتیبان سایت برای شما تشریحاتی را مطرح کنیم می خواهم چندین پرسش مختلف را توضیح دهیم تا بیشتر درباره به این عنوان اطلاعات داشته باشید .به چه عنوانی پشتیبانی سایت می گویند ؟به همه پردازش های نگه داری یک وب سایت پشتیبانی سایت بیان می گردد .

هر کاری که برای حفظ و بقای سایت احتیاج باشد می تواند دارای پشتیبانی سایت باشد، که در ارتباط با این عنوان به طور کامل در مقاله پشتیبانی سایت درجه یک است ؟برخی ها به غلط تصور می کنند که کار  یک پشتیبان سایت همه مسائل در وب سایت است . ولی این مدل نیست به دلیل اینکه پشتیبانی سایت ها با هم اختلاف دارد و به همین نسبت هم کار های پشتیبان سایت هم اختلاف دارد .

لازم به گفتن است که پشتیبانی سایت یک عنوانی کلی هست که خودش شامل زیر مجموعه هایی مانند پشتیبانی فنی و محتوایی است .

یک پشتیبان سایت چه نکاتی را باید کنترل کند

برای نمونه زمانی شما پشتیبانی محتوایی درست می کنید، صحیح هست که به مدلی یک پکیج پشتیبانی سایت تهیه کرده اید، ولی همواره پکیج پشتیبانی محتوایی تنها دارای مسائل پشتیبانی محتوایی و تولید محتوا است و عناوینی مانند پشتیبانی فنی و… دارا این پکیج ها نمی شود .در نتیجه اگر شما یک پکیج پشتیبانی سایت درست کرده اید ، و فکر می کنید همه کار های پشتیبانی سایت شما دیگر برعهد پشتیبان سایت هستید.

فکر شما غلط هست ، ممکن است باز سوال کنید پس چه وقتی درست هستپ بسته هایی هم موجود است که دارای همه موارد هستند به معنی : پشتیبانی محتوایی ، پشتیبانی فنی ، پشتیبانی سئو ، پشتیبانی هاست و… که این بسته ها در حقیقت کامل ترین بسته های پشتیبانی سایت درجه یک هستند.که در این بسته کلیه موضوعات مرتبط به سایت شما بر عهده پشتیبان سایت خواهد بود.

در این موضوع اگر فکر کنید که همه مسائل سایت شما برعهده پشتیبان سایت هست ، فکر شما کاملا درست است و لازم به گفتن است این بسته ها همواره در قالب بسته های مدیریت سایت همچنین ارائه میشود.بسته های مدیریت سایت در حال حاظر زیاد ترین بسته های پشتیبانی سایت هستند ، و برای شرکت ها و اشخاصی که فرصت کوتاهی برای مدیریت سایت خود دارند.

خیلی پر فایده هست ، به علت این که همه مسائل سایت برعهده پشتیبان خواهد بود و شما تنها مسائلی که مایل هستید  انجام بشوید را می فرمایید و به گفته مقاله پشتیبانی سایت درجه یک دیگر مسائل بواسطه پشتیبان سایت انجام می گیرد .

به صرفه ترین پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت در سئوتهران